všechny případy zranění a dopravní nehody jsou různé a zahrnují různé okolnosti, které mohou ovlivnit, jak dlouho trvá kontrola vypořádání. V některých případech, můžete vidět šek vypořádání dorazí během několika týdnů,ale to není vždy případ pro případy zranění při autonehodě.

i Když můžete být připraveni přijímat vaše zúčtovací šek na pokrytí škody, stále musíte dokončit několik kroků po vyrovnání je dosaženo za vaše zranění nárok být oficiálně dokončena. Po dosažení dohody musí žalobce podepsat formulář pro uvolnění vypořádání, který musí být poté zpracován.

odtud existují další procesy, které musí proběhnout, než obdržíte kontrolu vypořádání z případu dopravní nehody.

Co se Stane Poté, co Jste Znamení Osídlení Formulář

vyrovnání vydání je formulář, který žalobce známky po zranění reklamace. V propuštění bude uvedeno, že žalovaný již nebude usilovat o právní postih související nehody. Žalobce musí podepsat a předložit vydání vypořádání dříve, než poskytovatel pojištění žalovaného rozdá šek na vypořádání.

celkově se uvolnění vypořádání používá k ochraně nedbalé nebo zaviněné strany. Používá se k zajištění toho, aby odpovědná strana nemohla čelit dalším soudním sporům za stejnou újmu, kterou utrpěl žalobce.

Na bezplatnou právní konzultaci, zavolejte (312) 598-0739

Práce s Žalovaného Pojišťovací Společnost,

Po vydání je podepsána, je zpracována a odeslána na žalovaného pojišťovací společnost. Odtud pojišťovna uzavře váš nárok, což jim pak umožní zaslat šek na vypořádání.

šek může být potenciálně zaslán vašemu právníkovi, který poté umístí vaše prostředky na svěřenský nebo vázaný účet. Pokud máte nějaké potenciální zástavní práva nebo nezaplacené dluhy, váš právník bude muset dát některé z vašich vypořádání peněz na tyto dluhy.

konečné odpočty k šeku vypořádání

jakmile jsou z vašeho vypořádání odebrány zástavní práva nebo minulé dluhy, váš právník odečte své poplatky z šeku. Může se jednat o dohodnutý hodinový poplatek s přidanými náklady nebo procento z vašeho vypořádacího balíčku.

po zaplacení odpočtů a poplatků za vypořádání vám váš právník zašle šek se zbytkem vašich zúčtovacích peněz.

kliknutím kontaktujete naše právníky na újmu na zdraví dnes

potenciální faktory vedoucí ke zpoždění kontroly vypořádání

v některých případech mohou oběti zranění při hledání kontroly vypořádání zaznamenat zpoždění. Různé faktory, jako jsou další specifikace formuláře pro přípravu nebo uvolnění, mohou vést k drobným zpožděním při přijímání kontroly vypořádání.

navíc by pojišťovna mohla jednoduše vyžadovat další čas na zpracování vašeho vypořádání. V závislosti na pojišťovně mohou být zálohovány s nároky na zpracování nebo mohou mít interní proces, který vyžaduje více práce než obvykle.

jakákoli zástavní práva nebo dluhy vůči vám mohou také přispět ke zpoždění při doručování kontrol vypořádání. Když váš právník oznámí zástavní právo proti vám, před odečtením těchto prostředků z vašeho vypořádání musí mít čas na prozkoumání a ověření zástavního práva. Váš právník může také jednat s věřiteli, aby potenciálně snížil částku, kterou dlužíte.

pokud váš právník má zpoždění při přijímání finančních prostředků od pojišťovny, budete také muset počkat na kontrolu. V některých případech by se váš šek mohl potenciálně ztratit v poště. Nebo, zpracovatelské schopnosti pojišťovny by mohly být hlavní příčinou zpoždění.

Kompletní Zdarma Hodnocení Případu formulář

Volejte Zdarma Hodnocení Případu s Kryder Law Group, LLC

Na Kryder Law Group, LLC, náš tým osobní zranění právníci mohou potenciálně pomoci vám získat náhradu za škody při dopravní nehodě. Po dopravní nehodě můžete mít nárok na náhradu škody, která může pokrýt škody, jako jsou účty za lékařskou péči, ušlé mzdy, škody na majetku a další.

Chcete-li se dozvědět více o vašem případu dopravní nehody, kontaktujte skupinu Kryder Law a zjistěte, zda máte právní případ. Při zvažování odškodnění, na které můžete mít nárok, váš právník zranění vás může také provést klíčovými faktory, které vedly k odškodnění. Tyto faktory mohou zahrnovat poruchu, pojistné krytí od obou stran, jak došlo k dopravní nehodě, a více.

pro bezplatné vyhodnocení případu s Kryder Law Group, LLC, volejte naši advokátní kancelář dnes na (312) 223-1700.

zavolejte nebo napište (312) 598-0739 nebo vyplňte formulář pro hodnocení případů zdarma

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.