jedním z nejnebezpečnějších typů vzniklých odpadů je nebezpečný materiál. Protože nebezpečné materiály, které jsou potenciálně škodlivé pro lidi a životní prostředí, je nesmírně důležité, že jste správně určit, zda máte RCRA nebezpečných odpadů, nebo ne. Jedna podkategorie v rámci tohoto typu odpadu je rcra metals, a pokud máte podezření, že došlo ke kontaminaci tohoto druhu, je nutné provést nezbytné testy a dodržovat správný protokol.

Důležité tipy pro kontrolu odpadu pro Rcra kovy

co je zákon o ochraně a využití zdrojů a co je nebezpečný odpad RCRA?

RCRA je zákon o ochraně a obnově zdrojů. Do legislativy přešla v roce 1976 a řešila, jak správně nakládat s různými druhy odpadů.

před předpisy RCRA došlo k velké nedbalosti při likvidaci nebezpečného odpadu. Tento zákon pomohl učinit lidi odpovědnými za jakoukoli nesprávnou likvidaci.

rcra nebezpečný odpad spadá do dvou kategorií. Charakteristika nebezpečných odpadů je buď zápal, reaktivní, leptavé nebo toxické, a jsou uvedeny nebezpečný odpad zahrnuje odpad konkrétně pojmenovaný podle regulačních orgánů jako nebezpečný.

co jsou Rcra kovy?

kov RCRA je jedním z osmi těžkých kovů, které RCRA identifikuje jako Nebezpečné. „RCRA 8“ jsou:

 • Arsen
 • Barnatý
 • Kadmium
 • Chromium
 • Vedení
 • Rtuti
 • Selen
 • Stříbrná

Tyto toxické těžké kovy se vyskytují přirozeně v zemi, ale v důsledku lidské použití, mohou se stát soustředěna v nepřirozené úrovně a představují extrémní riziko pro člověka, zvířata, a prostředí.

tyto kovy se objevují v některých běžných předmětech pro domácnost. Některé barvy obsahují olovo a žárovky i baterie obsahují rtuť.

US EPA přípustný Limit a kódy nebezpečného odpadu

přípustný limit EPA pro těžký kov je založen na toxicitě tohoto konkrétního kovu. Čím nižší je limit, tím nebezpečnější je kov.

Heavy Metal

Povolený Limit v Částech na Milion (PPM)

Nebezpečný Odpad Kód

Arsen

5.0 ppm (mg/L)

D004

Baryum

100.0 ppm (mg/L)

D005

Cadmium

1.0 ppm (mg/L)

D006

Chromium

5.0 ppm (mg/L)

D007

Lead

5.0 ppm (mg/L)

D008

Mercury

0.2 ppm (mg/L)

D009

Selenium

1.0 ppm (mg/L)

D010

Stříbrná

5.0 ppm (mg/L)

D011

Úroveň kovový nalézt v daném vzorku určuje, jak, že odpad musí být zlikvidován. Pokud je koncentrace dostatečně nízká, odpad by byl bezpečný na skládku. Pokud je příliš vysoká, bude muset být spálena.

Analytické Práce

likvidaci nebezpečných odpadů může být provedeno pouze po konkrétní laboratorní práce určení hladiny těchto kovů.

na rozdíl od některých nebezpečných materiálů byste nikdy nevěděli, zda místo nebo odpadní proud měly kontaminaci těžkými kovy, pokud jste neprovedli tyto analytické testy. Těžké kovy nenechá žádné vizuální nebo jinak zřetelné stopy, takže jediný způsob, jak vědět s konečnou platností, pokud máte těžkých kovů (a v jaké koncentraci), je spuštěn test TCLP (toxicity characteristic postup pro filtrování).

Tento proces zahrnuje, přičemž jeden litr vzorku vody, půdy, nebo jiné potenciálně kontaminovaného zdroje a udržet, že vzorek v pohodě a chráněné, dokud to může být přijata do laboratoře pro skutečné zkoušce.

i když máte list MSDS (nyní běžně nazývaný list SDS), z větší části vám tento bezpečnostní list neřekne úroveň přítomných těžkých kovů. Testování je proto stále nezbytné.

Kdo Potřebuje Toto Testování?

řada lidí může vyžadovat toto testování, včetně:

 • Výrobci

Testování může určit, zda výrobce odpad proud je nebezpečné, což ovlivňuje jak to, že výrobce jde o likvidaci.

 • Dodavatelé, Demolice Posádky, nebo Inženýrské Firmy

každý, kdo hledá vybudovat nové stránky by měly nejprve otestovat vlastnost potvrdit, tam je žádné znečištění vody nebo půdy.

 • Střelnice

mnoho typů střeliva obsahuje olovo, a pokud byly nábojnice na zemi, oblast může vyžadovat speciální čištění.

Proč Jsou Společnosti Zabývající Se Likvidací Nebezpečných Odpadů Důležité?

vzhledem k tomu, že je vyžadována laboratorní práce, je důležité pracovat s firmou na likvidaci nebezpečného odpadu, která má odpovídající spojení s renomovanými zkušenými místními testery. Obecně platí, že likvidační společnost testy neprovede sama, ale využije své zavedené a důvěryhodné kontakty.

společnost pro nakládání s nebezpečným odpadem může také pověřit laboratoř, aby testovala rychleji než normální sedm až deset pracovních dnů, pokud potřebujete výsledky rychle.

Pro více informací o tom, zda odpad obsahuje některý z RCRA 8 nebo pro jiné odpady tipy, prosím, kontaktujte zástupce MCF Služby v oblasti Životního prostředí, nebezpečné odpady, Atlanta, GA firma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.