Insulin coma therapy er blevet brugt på dette hospital siden oktober 1951. Indtil juni 1954 havde 89 patienter modtaget et fuldt behandlingsforløb. En meget tæt matchet gruppe af kontrolpatienter blev opnået med følgende konklusioner:

1. Insulinkoma-gruppen viste stort set det samme antal forbedrede patienter som kontrolgruppen. Tallene for kontrolgruppen var faktisk lidt bedre.

2. Resultaterne i gruppen diagnosticeret katatonisk schisofreni var meget bedre for kontrolgruppen end for den insulinbehandlede gruppe. Der var ingen forskel i de andre diagnostiske kategorier.

3. Hvor EST blev anvendt, var det mindst lige så effektivt som insulinkomabehandling.

4. Insulin øger ikke forbedringshastigheden hos patienter, der diagnosticeres enten akut eller kronisk syg.

5. Selvom mere alvorligt syge patienter får insulinkomabehandling, er deres forbedringsrate den samme som kontrolgruppen.

det er vores konklusion, at insulinkomabehandlingen har været af ringe værdi i sig selv i forbedringen af patienter, der har haft det. Vi vil vove at sige, at de resultater, vi har opnået, som kun svarer til resultaterne af en meget lignende gruppe, der ikke får insulin, skyldtes somatisk og psykoterapeutisk indsats simulatan med insulin koma terapi. Psykiatrisk indlæggelse var i gennemsnit 3 måneder længere pr. Vores konklusioner berettiger ikke denne overskydende periode på hospitalet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.