2. Værdier handler om, hvordan vi vil handle, ikke hvordan vi vil føle eller tænke. Der er ingen “rigtige” eller “forkerte” værdier. Vi kan alle vælge, hvad vi holder mest af i livet, og vi behøver ikke alle at have de samme værdier.

se venligst regnearket “reflektere over dine værdier” for at få hjælp til at finde ud af nogle af dine værdier.

reflektere over dine værdier

Klik her for PDF regneark

nedenfor er en liste over værdier. Når du læser dem igennem, bedes du cirkulere dem, der er vigtigst for dig. Eller, kan du cirkel alle dem, der er endda noget vigtigt, og derefter gå tilbage og stjerne dem, der er vigtigst. Der er mange andre værdier udover dem, der er anført her. Vi opfordrer dig til at Liste andre værdier, der kommer til at tænke på, at du ikke kan se på listen.

husk, værdier handler om ønsket, igangværende handling. De beskriver, hvordan vi ønsker at leve vores liv. De handler ikke om at nå et specifikt mål eller opnå et vist niveau af “succes”. Vi kan ikke altid kontrollere, om vi opfylder vores mål eller ej, men vi kan vælge at handle i henhold til vores værdier, selvom vores mål ikke er opfyldt. Derudover handler værdier om vores egne handlinger, ikke andres handlinger. Så hvis du for eksempel beslutter, at “medfølelse” er en af dine værdier, skal dit fokus være på, at du handler medfølende over for andre mennesker og over for dig selv, uden at andre mennesker er medfølende over for dig (selvom det ville være rart!)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.