miten poistaa valkoinen tila merkkijonosta Java-ohjelmassapakettitesti;
/**
* Java-ohjelma poistaa kun tilaa merkkijonossa. Tässä ohjelmassa
* katso tekniikoita, joilla valkoinen tila poistetaan paitsi alusta ja lopusta käyttämällä
* trim () – menetelmää Merkkijonoluokasta, myös poistamalla valkoinen tila merkkijonojen välistä Javassa.
* esimerkiksi ” ABC DEF ”muuttuu muotoon”ABCDEF”. replaceAll () hyväksyy säännöllisen lausekkeen
* ja \S voidaan poistaa merkkijonosta kaikki valkoinen välilyönti mukaan lukien väli
* sanojen välillä.
*
* @author http://java67.blogspot.com
*/
public class StringRemoveWhiteSpace {
public static void main (String args) {
//removing white space from String from beginning and end in Java
String strWhiteSpace = ” This String contains White Space at beginning and end and middle ”;
System.ulos.printf (”merkkijono ennen valkoisen välilyönnin poistoa : %n %S %n”, strWhiteSpace);
järjestelmä.ulos.printf (”merkkijonon pituus ennen valkoisen tilan poistamista %d : ”, strWhiteSpace.pituus ());
//trim () – menetelmällä voidaan Java-kielessä poistaa valkoinen tila merkkijonon alusta ja lopusta
String strWithoutWhiteSpace = strWhiteSpace.trim ();
systeemi.ulos.printf (”merkkijono, kun olet poistanut valkoisen tilan alusta ja lopusta %n %S %n”, strWithoutWhiteSpace);
järjestelmä.ulos.printf (”merkkijonon pituus, kun olet poistanut valkoisen tilan alusta ja lopusta %d:”, strWithoutWhiteSpace.pituus ());
//poistamalla valkoinen välilyönti merkkijonojen välistä Javassa
String white space = ”ABC DEF GHI”;
System.ulos.println (”String with white space between words:” + white space);
/ / \s on säännöllinen lauseke valkoiselle välilehdelle etc
String withoutspace = whitespace.replaceAll (”\\s”,””);
järjestelmä.ulos.println (”String poistamisen jälkeen valkoinen tila sanojen ja kaikkialla:” + withoutspace);
}
}
Output:
String before removing White space:
This String contains White Space at beginning and end and middle
length of String before removing white space 72 : Merkkijono kun olet poistanut valkoisen tilan alusta ja lopusta
tämä merkkijono sisältää valkoista tilaa alussa ja lopussa ja keskellä
merkkijonon pituus sen jälkeen, kun olet poistanut valkoisen tilan alusta ja lopusta 64: merkkijono, jossa on valkoinen tila sanojen välillä: ABC DEF GHI
merkkijono sen jälkeen, kun olet poistanut valkoisen tilan sanojen ja kaikkialla: ABCDEFGHI

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.