viime kuussa korkeimman oikeuden päätös, Advocate Health Care Network v. Stapleton, ylläpitäminen ERISA vapautus kirkon sidoksissa eläkejärjestelmien oli muistutus siitä, että kaikki etuudet eivät kuulu ERISA. Voittoa tavoittelemattomat työnantajat, jotka rahoittavat 403(b) – suunnitelmaa, voivat halutessaan olla Erisan ulkopuolella. Mutta heidän on edettävä varovasti.

miksi lähteä tälle tielle?

hyvin yksinkertaisesti ERISA 403(b)-järjestelmään ei sovellettaisi ERISA: n I osastoa, jossa muun muassa määrätään tietyistä raportointi-ja tiedonantovaatimuksista ja asetetaan luottamusvelvollisuuksia niille, joilla on harkintavaltaa suunnitelman hallinnoinnissa ja omaisuudessa.

näin ollen 403 (b) suunnitelma, jos muu kuin ERISA-suunnitelma:

  • Ei file Form 5500 and related schedules including the audit requirement if over 100 or more participants;
  • Need not distribute a Summary Plan Description to participants; ja
  • vapautettaisiin Erisan tiukoista fidusiaarivaatimuksista.

miten 403 (b)-suunnitelmasta tulee ei-ERISA?

erittäin huolellisesti.

työministeriö (”DOL”) on kuitenkin antanut ohjeita tai turvasatamia kahdessa julkaisussa, Field Assistance Bulletin 2009-02 ja Field Assistance Bulletin 2010-01, tiivistettynä seuraavasti:

  1. työntekijöiden on osallistuttava 403 kohdan b alakohtaan vapaaehtoisesti.
  2. vain työntekijä tai edunsaaja voi panna täytäntöön elinkorkosopimuksen tai omaisuudenhoitotilin mukaiset oikeudet.
  3. työnantaja ei maksa maksua.
  4. työnantaja ei saa korvausta lukuun ottamatta kohtuullista summaa, joka kattaa sopimuksiin perustuviin työnantajan tehtäviin liittyvät kulut.
  5. työnantajalla on vain vähäinen osallistuminen järjestelyn hallinnointiin, esim.työntekijöiden maksuosuuksien tallettaminen, myyjien mahdollisuus selittää tuotteitaan ja sijoitusvalintojen tarjoaminen.

miten muu kuin ERISA 403(b) – suunnitelma saattoi alistua ERISALLE?

joskus suunnitelmassa on tahattomasti tai tietämättään harkintavaltaa, kuten työnantaja, joka määrittää kelpoisuuden, käsittelee vastoinkäymisten ja lainojen jakamisen ja määrittää, onko kotimainen suhdetoimeksianto Pätevä kotimainen Suhdetoimeksianto. Siihen kuuluu myös kolmannen osapuolen ylläpitäjän palkkaaminen, kuten firmamme.

tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että 403(b) – suunnitelmaan voitaisiin soveltaa Erisan I osaston vaatimuksia koko ajan ja kuluin tehdäkseen DOL: n vaaditut korjaukset-aihe, joka on paljon tätä blogikirjoitusta laajempi.

Takeaways

tässä on muutamia seikkoja, jotka kannattaa pitää mielessä:

ensinnäkin suunnitelman tukijoiden tulee pyytää kokeneelta ERISA – asianajajalta neuvoa, että 403(b) – suunnitelma täyttää DOL safe harbors-suunnitelman-ja saada se kirjallisena.

toiseksi suunnitelman rahoittajien tulisi myös tarkistaa suunnitelma vuosittain varmistaakseen, ettei harkinta olisi tullut osaksi suunnitelmaa. Jos se on, sitten palata ensimmäiseen kohtaan.

lopulta 403 (b) – suunnitelma saattaa välttyä ERISALTA, mutta kaksi muuta velvoitetta eivät koskaan katoa: 1) Internal Revenue Code, ja 2) fiduciary vastuut valtion lainsäädännön – aihe toisen kerran.

Kuvaluotto: Can Stock Photo, mbolina artist

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.