en av de farligste typene generert avfall er farlig materiale. Fordi farlige materialer er så potensielt skadelige for mennesker og miljø, er det utrolig viktig at du riktig identifisere om DU har rcra farlig avfall eller ikke. EN underkategori innenfor denne avfallstypen er rcra-metaller, og hvis du mistenker at det har vært forurensning av denne typen, er det viktig at du kjører de nødvendige testene og følger riktig protokoll.

Viktige Tips For Å Sjekke Avfall FOR Rcra Metaller

Hva Er Resource Conservation And Recovery Act, Og HVA Er Rcra Farlig Avfall?

RCRA Er Resource Conservation And Recovery Act. Det gikk inn i lovgivningen i 1976, og det handlet om hvordan man skal avhende ulike avfallstyper.

Før RCRA-regelverket var det stor uaktsomhet rundt farlig avfallshåndtering. Denne loven bidro til å gjøre folk ansvarlige for feilaktig avhending.

rcra farlig avfall faller i to kategorier. Karakteristisk farlig avfall er enten antennelig, reaktivt, korroderende eller giftig, og oppført farlig avfall omfatter avfall som spesifikt er navngitt av tilsynsorganer som farlig.

Hva ER Rcra Metaller?

et rcra-metall er et av åtte tungmetaller identifisert AV RCRA som farlig. «RCRA 8» er:

 • Arsen
 • Barium
 • Kadmium
 • Krom
 • Bly
 • Kvikksølv
 • Selen
 • Sølv

disse giftige stoffene tungmetaller forekommer naturlig i jorden, men på grunn av menneskelig bruk Kan de Bli Konsentrert I Unaturlige Nivåer Og Utgjøre Ekstrem Risiko For Mennesker, Dyr Og Miljø.

disse metallene vises i noen vanlige husholdningsartikler. Noen malinger inneholder bly, og både lyspærer og batterier inneholder kvikksølv.

US EPA Tillatte Grense Og Farlig Avfall Koder

EPAS tillatte grense på et tungmetall er basert på det aktuelle metallets toksisitet. Jo lavere grensen er, desto farligere er metallet.

Heavy Metal

Tillatt Grense I Deler Per Million (PPM)

Farlig Avfall Kode

Arsenikk

5.0 ppm (mg/L))

D004

Barium

100.0 ppm (mg/L)

D005

Cadmium

1.0 ppm (mg/L)

D006

Chromium

5.0 ppm (mg/L)

D007

Lead

5.0 ppm (mg/L)

D008

Mercury

0.2 ppm (mg/L)

D009

Selenium

1.0 ppm (mg / L)

D010

Sølv

5.0 ppm (mg/L))

D011

nivået på et metall som finnes i en gitt prøve, bestemmer hvordan avfallet må kastes. Hvis konsentrasjonen er lav nok, vil avfallet være trygt å deponi. Hvis det er for høyt, må det brennes.

Det Analytiske Arbeidet

riktig avhending av farlig avfall kan bare gjøres etter spesifikt laboratoriearbeid for å bestemme nivået på disse metallene.

I Motsetning til noen farlige materialer, vil du aldri vite om et nettsted eller en avfallsstrøm hadde tungmetallforurensning, med mindre du kjørte disse analytiske testene. Tungmetaller vil ikke etterlate noe visuelt eller på annen måte oppfattes spor, så den eneste måten å vite definitivt om du har tungmetaller (og i hvilken konsentrasjon) er ved å kjøre EN tclp-test (toxicity characteristic leaching procedure).

denne prosessen innebærer å ta en kvart prøve av vann, jord eller annen potensielt forurenset kilde og holde prøven kjølig og beskyttet til den kan tas til et laboratorium for selve testen.

Selv om du har ET MSDS-ark(nå ofte kalt ET SDS-ark), vil dette sikkerhetsdatabladet for det meste ikke fortelle deg nivået på tungmetallet (e) til stede. Testing er derfor fortsatt nødvendig.

Hvem Trenger Denne Testingen?

En rekke personer kan kreve denne testingen, inkludert:

 • Produsenter

Testing kan avgjøre om en produsents genererte avfallsstrøm er farlig, noe som påvirker hvordan produsenten går om avhending.

 • Entreprenører, Riving Mannskap, Eller Ingeniørfirmaer

Alle som ønsker å bygge et nytt område bør først teste eiendommen for å bekrefte at det ikke har vært vann eller jordforurensning.

 • Pistolområder

Mange ammunisjonstyper inneholder bly, Og Hvis hylster har vært på bakken, kan området kreve spesiell rengjøring.

Hvorfor Er Farlige Avfallshåndteringsselskaper Viktige?

fordi laboratoriearbeid er nødvendig, er det viktig å jobbe med et farlig avfallshåndteringsselskap som har de riktige tilkoblingene til anerkjente, erfarne lokale testere. Vanligvis vil avhendingsselskapet ikke kjøre testene selv, men de vil bruke sine etablerte og pålitelige kontakter.

et farlig avfallshåndteringsselskap kan også instruere laboratoriet om å presse testingen gjennom raskere enn de vanlige syv til ti virkedager hvis du trenger resultater raskt.

for mer informasjon om hvorvidt avfallet ditt inneholder NOEN AV RCRA 8 eller for andre avfallshåndteringstips, vennligst kontakt EN representant FOR MCF Environmental Services, et Farlig avfallshåndtering Atlanta GA company.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.