Insulin coma therapy har blitt brukt på dette sykehuset siden oktober 1951. Frem til juni 1954 hadde 89 pasienter fått et fullt behandlingsforløp. En svært nært tilpasset gruppe kontrollpasienter ble oppnådd, med følgende konklusjoner:

1. Insulinkomagruppen viste i hovedsak samme antall forbedrede pasienter som kontrollgruppen. Tallene for kontrollgruppen var faktisk litt bedre.

2. Resultatene i gruppen diagnostisert katatonisk schizofreni var mye bedre for kontrollgruppen enn for den insulinbehandlede gruppen. Det var ingen forskjell i de andre diagnosekategoriene.

3. HVOR EST ble brukt var det minst like effektivt som insulin coma terapi.

4. Insulin øker ikke forbedringsgraden hos pasienter diagnostisert enten akutt eller kronisk syk.

5. Selv om mer alvorlig syke pasienter får insulin coma terapi, er deres forbedringsrate den samme som kontrollgruppen.

det er vår konklusjon at insulin coma terapi har vært av liten verdi i seg selv i forbedring av pasienter som har hatt det. Vi vil våge å si at resultatene vi har oppnådd, som bare er lik resultatene av en svært lik gruppe som ikke får insulin, skyldtes somatisk og psykoterapeutisk innsats simulataneous med insulin coma terapi. Psykiatrisk sykehusinnleggelse var i gjennomsnitt 3 måneder lenger per pasient i insulingruppen. Våre konklusjoner garanterer ikke denne overskytende perioden på sykehuset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.