Oppdatert: 26. Mai 2016

hva er lakselus?

Lakselus er faktisk små krepsdyr som går gjennom åtte utviklingsstadier. I begynnelsen flyter lusene fritt i vannet og kan spre seg over store områder. Når lusene fester seg til en vert (fisk), begynner de å vokse og til slutt bli reproduserende voksen lus.

lakselus lever og formerer seg på laks og ørret i sjøvann. Lus finnes både på fisk i oppdrettssteder og på ørret i fjordene og langs kysten, hele året. De følger også villaks når de svømmer fra havet til fjorden om våren for å gyte i elvene. Når fisken svømmer opp i elvene, faller lusene av. Høye nivåer av lakselus kan være en reell utfordring både for oppdrettslaks og villaks.

lusene skaper sår som kan forårsake infeksjoner og skade fiskens saltbalanse. Lakselus påvirker ikke kvaliteten på laksen og er ikke en trussel mot mattryggheten.

Tilsyn

Kunnskap om lusestatus i oppdrettsanlegget er avgjørende for å vurdere hvilke tiltak som skal tas og når de skal tas, og for å koordinere tiltak i en sone eller et område. Denne kunnskapen gir grunnlag ikke bare for å kontrollere og begrense lusenivået og for å ivareta fiskens velferd og god slaktekvalitet, men også for å hjelpe oppdretterne til å redusere smittespredning til villaks og til laks i oppdrettsanleggene og til omkringliggende oppdrettsanlegg som lager laks.Oppdretterne er pålagt å gjøre ukentlige lusetellinger og myndighetene har satt en grense på 0,5 voksne hunnlus per fisk i oppdrettsanleggene langs kysten. Tallene rapporteres Til Mattilsynet og publiseres på www.lusedata.no.

Tiltak

oppdrettsnæringen har innført en rekke tiltak for å kontrollere lusemengden. En spesiell utfordring er at lusene har utviklet resistens mot flere behandlinger. Derfor utvikles en rekke alternativer for tiden. Lokale bedrifter samarbeider for å sikre at behandlinger brukes på best mulig måte. Her er noen eksempler på tiltak:

  • Avl av en laksetype som ikke tiltrekker seg lus
  • spesialfor som styrker slimet
  • Lag på øvre 5-10 meter av merdens skjermskjørt, for å hindre at lus fester seg til fisken
  • såkalt rensefisk som spiser lus
  • Mekanisk fjerning av lus, for eksempel ved spyling
  • rørnett som holder fisken under det nivået der lus vanligvis finnes
  • lunkent Vann eller ferskvann som får lusene til å falle av
  • laser som eliminerer lusene
  • badbehandling med godkjent medisin, enten i merder eller i brønnbåt
  • medisinsk feed treatments

Nyttige lenker

www.lusedata.no (på norsk)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.