slik sletter du hvitt mellomrom Fra Streng I Java-programmet pakketest;
/**
* Java program for å fjerne mens plass I Streng. I dette programmet vil vi
* se teknikker for å fjerne mellomrom ikke bare fra begynnelse og slutt ved å bruke
* trim () metode For Strengklasse, men fjern også mellomrom mellom Streng I Java.
* f. eks «ABC DEF» vil slå til «ABCDEF». replaceAll () godtar regulært uttrykk
* og \ s kan brukes til å fjerne all mellomrom Fra Streng inkludert mellomrom mellom
* ord.
*
* @ forfatter http://java67.blogspot.com
*/
public class StringRemoveWhiteSpace {
public static void main (String args) {
/ / fjerne mellomrom fra Strengen fra begynnelse og slutt I Java
String strWhiteSpace = «Denne Strengen inneholder Mellomrom på begynnelsen og slutten og midten»;
System.ut.printf («Streng før Du fjerner mellomrom: % n %s %n», strWhiteSpace);
System.ut.printf («Lengde På Strengen før du fjerner mellomrom %d : «, strWhiteSpace.lengde ());
/ / trim () metoden kan fjerne mellomrom fra begynnelsen og slutten Av Strengen I Java
String strWithoutWhiteSpace = strWhiteSpace.trim ();
System.ut.printf («Streng etter fjerning av hvitt mellomrom fra begynnelse og slutt %n %s %n», strWithoutWhiteSpace);
System.ut.printf («Lengde På Strengen etter fjerning av mellomrom fra begynnelsen og slutten %d:», strWithoutWhiteSpace.lengde());
//fjerne mellomrom mellom Streng I Java
String mellomrom = «ABC DEF GHI»;
System.ut.println («Streng med mellomrom mellom ord:» + mellomrom);
/ / \s er vanlig uttrykk for hvitt mellomrom osv
String withoutspace = mellomrom.replaceAll («\\s»,»»);
System.ut.println («Streng etter fjerning av hvitt mellomrom mellom ord og overalt:» + uten plass);
}
}
Output:
Streng Før Du fjerner Mellomrom :
Denne Strengen inneholder Mellomrom på begynnelsen og slutten og midten
Lengde På Strengen før du fjerner mellomrom 72 : Streng etter fjerning av mellomrom fra begynnelse og slutt
Denne Strengen inneholder Mellomrom i begynnelsen og slutten og midten
lengde På Strengen etter fjerning av mellomrom fra begynnelse og slutt 64 : Streng med mellomrom mellom ord: ABC DEF GHI
Streng etter fjerning av mellomrom mellom ord og overalt: ABCDEFGHI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.