een van de gevaarlijkste soorten geproduceerd afval is gevaarlijk materiaal. Omdat gevaarlijke materialen zo potentieel schadelijk zijn voor mens en milieu, is het ongelooflijk belangrijk dat je goed identificeert of je RCRA gevaarlijk afval hebt of niet. Een subcategorie Binnen dit afvaltype is RCRA-metalen, en als u vermoedt dat er sprake is van verontreiniging van deze soort, is het noodzakelijk dat u de nodige tests uitvoert en het juiste protocol volgt.

belangrijke Tips om uw afval op RCRA-metalen te controleren

Wat Is de Wet op het behoud en de terugwinning van hulpbronnen en Wat Is RCRA gevaarlijk afval?

RCRA is de Wet op de instandhouding en het herstel van de visbestanden. Het is in 1976 in wetgeving omgezet en heeft zich beziggehouden met de wijze waarop verschillende soorten afval op de juiste wijze kunnen worden verwijderd.Vóór de RCRA-regelgeving was er veel nalatigheid bij de verwijdering van gevaarlijk afval. Deze wet hielp mensen verantwoordelijk te maken voor elke onjuiste verwijdering.

RCRA gevaarlijk afval valt in twee categorieën. Karakteristiek gevaarlijk afval is ofwel ontbrandbaar, reactief, corrosief of giftig, en in de lijst opgenomen gevaarlijk afval omvat afval dat door regelgevende instanties specifiek als gevaarlijk wordt genoemd.

Wat zijn RCRA-metalen?

een RCRA-metaal is een van de acht zware metalen die door RCRA als gevaarlijk worden aangemerkt. De “RCRA 8” zijn:

 • Arseen
 • Barium
 • Cadmium
 • Chroom
 • Leiden
 • Kwik
 • Selenium
 • Zilver

Deze giftige zware metalen komen van nature in de aarde, maar door menselijk gebruik, kunnen ze worden geconcentreerd in onnatuurlijke niveaus en vormen van extreme risico voor mensen, dieren, en het milieu.

deze metalen komen voor in enkele veelvoorkomende huishoudelijke artikelen. Sommige verven bevatten lood, en zowel gloeilampen als batterijen bevatten kwik.

US EPA Allowable Limit and Hazardous Waste Codes

de EPA ‘ s allowable limit voor een zwaar metaal is gebaseerd op de toxiciteit van dat specifieke metaal. Hoe lager de limiet, hoe gevaarlijker het metaal.

Zware Metalen

Toegestane Limiet in Delen Per Miljoen (PPM)

Gevaarlijk Afval Code

Arseen

5.0 ppm (mg/L)

D004

Barium

100.0 ppm (mg/L)

D005

Cadmium

1.0 ppm (mg/L)

D006

Chromium

5.0 ppm (mg/L)

D007

Lead

5.0 ppm (mg/L)

D008

Mercury

0.2 ppm (mg/L)

D009

Selenium

1.0 ppm (mg/L)

D010

Zilver

5.0 ppm (mg/L)

D011

het niveau van een metaal dat in een bepaald monster wordt aangetroffen, bepaalt hoe dat afval moet worden verwijderd. Als de concentratie laag genoeg is, kan het afval veilig worden gestort. Als het te hoog is, moet het verbrand worden.

de analytische werkzaamheden

de juiste verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen kunnen alleen worden uitgevoerd na specifieke laboratoriumwerkzaamheden om het gehalte van deze metalen te bepalen.

anders dan bij sommige gevaarlijke materialen, zou u nooit weten of een locatie of afvalstroom verontreiniging met zware metalen had, tenzij u deze analytische tests uitvoerde. Zware metalen laten geen zichtbare of anderszins waarneembare sporen achter, dus de enige manier om definitief te weten of je zware metalen hebt (en in welke concentratie) is door het uitvoeren van een TCLP-test (toxicity characteristic leaching procedure).

dit proces houdt in dat een kwart monster van water, grond of een andere potentieel verontreinigde bron wordt genomen en dat monster koel en beschermd wordt totdat het naar een laboratorium kan worden gebracht voor de eigenlijke test.

zelfs als u een MSDS-blad hebt (nu gewoonlijk een SDS-blad genoemd), geeft dit veiligheidsinformatieblad u voor het grootste deel niet het niveau van de aanwezige zware metalen aan. Testen is daarom nog steeds noodzakelijk.

Wie Heeft Deze Test Nodig?

een aantal mensen kan deze test nodig hebben, waaronder:

 • fabrikanten

tests kunnen bepalen of de afvalstroom van een fabrikant gevaarlijk is, wat van invloed is op de wijze waarop die fabrikant omgaat met de verwijdering.

 • aannemers, Sloopbemanningen of ingenieursbureaus

iedereen die een nieuw terrein wil bouwen, moet het pand eerst testen om te bevestigen dat er geen water-of bodemverontreiniging is geweest.

 • Geschutssegmenten

veel soorten munitie bevatten lood, en indien hulzen op de grond zijn gelegen, Kan het gebied een speciale reiniging vereisen.

Waarom Zijn Bedrijven Voor De Verwijdering Van Gevaarlijk Afval Belangrijk?

omdat laboratoriumwerk vereist is, is het belangrijk om samen te werken met een bedrijf voor de verwijdering van gevaarlijk afval dat de juiste connecties heeft met gerenommeerde, ervaren lokale testers. Over het algemeen zal het verwijderingsbedrijf de tests niet zelf uitvoeren, maar zij zullen hun gevestigde en vertrouwde contacten gebruiken.

een bedrijf voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen kan het laboratorium ook instrueren om de tests sneller door te voeren dan de normale zeven tot tien werkdagen als u snel resultaten nodig hebt.

voor meer informatie over de vraag of uw afval een van de RCRA 8 bevat of voor andere tips voor afvalbeheer, kunt u contact opnemen met een vertegenwoordiger van MCF Environmental Services, een bedrijf dat gevaarlijke afvalstoffen beheert in Atlanta GA.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.