gdybyś wiedział, że nadzieja i rozpacz są ścieżkami do tego samego celu, co byś wybrał? – Robert Brault

Nadzieja: pozytywne oczekiwanie lepszej przyszłości

zazwyczaj, gdy myślimy o trzymaniu się nadziei, wyobrażamy ją sobie jako bierny akt, który ewoluuje z pozycji słabości. Na przykład, oddajemy się nadziei, gdy zabraknie nam pomysłów lub alternatywnych możliwości poprawy naszej sytuacji. Nadzieja staje się więc drogą ostateczności, która może pomóc nam w osiągnięciu tego, czego chcemy.

dla większości ludzi właśnie o to chodzi w nadziei. Chodzi o wykopanie dna beczki z zamiarem dokonania nieuniknionego cudu w ostatniej chwili. Dla tych ludzi nadzieja jest niczym więcej, jak tylko ulotną myślą, która pozwala im chwilowo poczuć się lepiej, gdy wszystko się rozpada.

tak, z pewnością nadzieja jest pozytywnym oczekiwaniem, które mamy na temat przyszłego wyniku. Tak, to sposób myślenia o sytuacji. Jednak to również o wiele więcej niż to.

prawdziwe i autentyczne doświadczenie nadziei nie jest czymś, co się wyłącza i włącza w danym momencie. Prawdziwe doświadczenie nadziei wykracza daleko poza ulotną chwilę i zamiast tego przekracza każdy aspekt Twojego życia. W rzeczywistości można powiedzieć, że nadzieja jest stylem życia, który znajduje odzwierciedlenie we wszystkim, co robisz i we wszystkim, czym jesteś. Innymi słowy, jest to sposób życia, który przenika do każdej części twojej istoty.

zalety pielęgnowania nadziei

ludzie często patrzą na nadzieję, gdy żetony są w dół; kiedy nie mają innego wyboru, jak modlić się, aby sprawy potoczyły się na ich korzyść. To, jak już omówiliśmy, jest bierną formą nadziei, która sprawia, że chwilowo czujesz się lepiej o sobie i swojej sytuacji. Jednak poza tym nie ma tu dla ciebie nic wartościowego. Chyba że użyjesz hope jako platformy, która pomoże Ci poprawić swoją sytuację.

pielęgnowanie nadziei pomoże Ci złagodzić zwątpienie, niepokój, strach i stres. Robi to, ponieważ zmniejsza niepewność, którą zwykle odczuwasz podczas przeżywania tych emocji. W rezultacie masz wyższy poziom pewności siebie i wiary w siebie, że wszystko może się udać na Twoją korzyść. Jako tacy, nagle macie ten poziom komfortu i większe poczucie zadowolenia, szczęścia i kontroli, pomimo przeciwności losu i zawirowań, z którymi się mierzycie. Wszystko to naturalnie zachęca do myślenia w bardziej pozytywny sposób, co oczywiście zazwyczaj prowadzi do proaktywnych działań, które pomagają skuteczniej radzić sobie z problemem.

kiedy używasz hope jako platformy, która pomaga zmotywować cię do podejmowania pozytywnych i proaktywnych działań-a nie tylko doświadczania jej jako biernego uczucia, które sprawia, że chwilowo czujesz się lepiej o sobie — wtedy staje się ona paliwem, które pomaga Ci w pełni wykorzystać sytuację, w której się znajdujesz. Jednak aby doświadczyć nadziei w ten sposób, musisz najpierw przyjąć sposób myślenia, w którym nadzieja zwykle rozwija się.

wymagania dotyczące życia z nadzieją

aby uzyskać jak najwięcej z poczucia nadziei, musi ewoluować od bycia „uczuciem” do bardziej stylu życia, który znajduje odzwierciedlenie we wszystkim, co robisz i we wszystkim, czym jesteś. Jednak, aby pielęgnować nadzieję w ten sposób wymaga zaufania i wiary w siebie, że można przejść przez każde wyzwanie, że życie rzuca drogę. Co więcej, wymaga cierpliwości, optymizmu i zaangażowania, aby kontynuować swoje działania.

musisz aktywnie dyscyplinować siebie, aby uniknąć beznadziejnych myśli, co oczywiście wiąże się z utrzymaniem kontroli nad swoją postawą i perspektywą. W końcu to nie to, co się z tobą dzieje, ale raczej to, jak interpretujesz to, co się dzieje, a następnie to, co z tym robisz, robi różnicę.

pielęgnowanie nadziei wymaga również współczucia i siły woli. Uczynienie nadziei częścią twojego życia nie jest łatwe. W rzeczywistości wymaga ciężkiej pracy i zaangażowania z twojej strony, aby skutecznie zarządzać swoimi myślami, aby nigdy nie były lepsze od ciebie. A to oczywiście wymaga czasu, cierpliwości i praktyki. Ale z sumiennym wysiłkiem stopniowo dokonasz niezbędnych zmian w swojej psychice, które przyniosą poczucie nadziei w twoim życiu.

 jak pielęgnować nadzieję

sposób myślenia i perspektywa osoby pełnej nadziei

w większości przypadków można bezpiecznie założyć, że wiele osób bardzo chciałoby stać się bardziej pełne nadziei, zwłaszcza w obliczu przeciwności losu. Jednak tak bardzo, jak nadzieja może być włączona w potrzebie, często jest ulotna, gdy prawdziwe trudności rzeczywistości przenikają.

jeśli nadzieja nie stanie się częścią Twojego stylu życia, nigdy nie będzie dla Ciebie wartościowa, gdy jesteś na najniższym poziomie. Nadzieja wydaje się tylko fałszywym optymizmem, w którym próbujesz oszukać siebie, wierząc, że coś dobrego może wyjść ze złej sytuacji. Biorąc to pod uwagę, łatwo będzie po prostu poddać się pesymistycznym myślom o zgubie i mroku, aby dać sobie pewność w niepewnych czasach. Innymi słowy, twoja pobłażliwość w pesymistycznych myślach daje Ci pociechę, że przynajmniej poprawnie przewidzisz, co będzie dalej.

ludzie nie dają się wciągnąć w pesymistyczny cykl. Nadzieja daje im poczucie pewności. Czyni to, ponieważ nadzieja dla tych ludzi nie jest czynem biernym. Jest to raczej proaktywna forma działania, która sprawia, że poruszają się w kierunku tego, na co mają nadzieję. W związku z tym nadzieja wykracza daleko poza jedną optymistyczną myśl o lepszych dniach. Zamiast tego uruchamia proaktywne działania, które pomagają poprawić sytuację.

aby jednak doświadczyć nadziei w ten sposób, trzeba nauczyć się konsekwentnie czynić nadzieję częścią własnego życia.

przyjrzyjmy się, co to znaczy żyć z nadzieją. Innymi słowy, omówmy, jak pełna nadziei osoba postrzega, doświadcza I wchodzi w interakcje z otaczającym ją światem.

osoba pełna nadziei…

 • jest szczęśliwy i wdzięczny za życie, które mają, jednak w żadnym wypadku nie są zadowoleni i dlatego zawsze szukają ulepszeń.
 • jest wielkim marzycielem, który konsekwentnie wyobraża sobie lepszy świat niż ten, w którym obecnie żyje. Jednak nigdy nie są tak naprawdę zadowoleni z samych marzeń. Zamiast tego zamieniają swoje marzenia w konkretne cele zbudowane na ich osobistych wartościach.
 • ma silne pragnienie zmian. Innymi słowy, nie akceptują rzeczy takimi, jakimi są. Zamiast tego chcą zawsze czynić rzeczy lepiej; chcą zawsze ulepszać swoje życie i okoliczności. W związku z tym starają się wprowadzać pozytywne zmiany w życiu tam, gdzie to możliwe.
 • podchodzi do wszystkiego z poczuciem ciekawości. Są ciekawi życia i otaczającego ich świata. Biorąc to pod uwagę, są one stale w akcie odkrywania i eksperymentowania w celu poprawy rzeczy.
 • przyjmuje, że życie nie daje żadnych gwarancji, bez względu na to, jak pełne są nadziei. Jednak zawsze dołożą wszelkich starań, aby jak najlepiej wykorzystać każdą sytuację.
 • Innymi słowy, bez względu na to, co się stanie, pozostają nadzieją, że w końcu wszystko okaże się na ich korzyść.
 • zawsze ma pozytywne spojrzenie na życie bez względu na to, jak ponura lub tragiczna jest sytuacja. Jest to oczywiście możliwe tylko dlatego, że są wysoce dostrojeni do swoich negatywnych myśli. W momencie, gdy negatywne myśli przejmują kontrolę, natychmiast zmieniają bieg i przerabiają swoje doświadczenie.
 • Tak, spędzają czas wizualizując lepszą przyszłość dla siebie, jednak wyraźnie rozumieją, że tylko dzięki pełnemu wykorzystaniu teraźniejszości będą mieli szansę urzeczywistnić tę przyszłość.
 • konsekwentnie podejmuje proaktywne działania w kierunku swoich celów i celów. Innymi słowy, nie tylko mają nadzieję, że będzie lepiej. Ciężko pracują, aby wszystko się polepszyło.
 • regularnie bazuje na swoich dotychczasowych sukcesach i osiągnięciach. Innymi słowy, uczą się z tego, co już osiągnęli, aby jak najlepiej wykorzystać obecną sytuację, w której się znajdują.
 • zawsze koncentruje się na byciu hojnym i dawaniu. Wyraźnie rozumieją, że dając innym i pomagając ludziom przezwyciężyć ich problemy, pozwala im na większą głębię zrozumienia własnych osobistych zmagań.
 • konsekwentnie szuka możliwości, pomocy i wsparcia. Rozumieją, że tylko z Pomocą innych ludzi będą mieli szansę dostać to, czego chcą.
 • żyje z wdzięcznością. Są wdzięczni za to, co mają, ale to nigdy nie przeszkadza im w szukaniu tego, czego chcą.

biorąc pod uwagę to wszystko, bycie osobą pełną nadziei na pewno nie jest łatwe. Wymaga zaangażowania z twojej strony, aby przyjąć pewne sposoby myślenia i życia. W rzeczywistości może to wymagać uwolnienia się od wyniszczających nawyków, które obecnie uniemożliwiają doświadczanie prawdziwego i autentycznego życia pełnego nadziei. Jednak pomimo tego wszystkiego na pewno da się to zrobić. Omówmy, jak w ostatniej części tego artykułu.

DNA ludzi pełnych nadziei

jak pielęgnować więcej nadziei w swoim życiu

nadzieja nie jest czymś, z czym się rodzimy. Jest to coś, czego uczymy się kultywować przez całe życie doświadczenia i trudności. Jest to więc typowo coś, w co dorastamy, gdy przechodzimy przez życie. Nie ma jednak żadnych gwarancji. Jedna osoba, na przykład, nabiera nadziei w obliczu ogromnych przeciwności, podczas gdy druga osoba czuje się beznadziejna i bezradna. Z czasem uczucia te stają się zwykłymi emocjami, które trudno wstrząsnąć, a tym samym zamykają każdą osobę w przewidywalnym cyklu zachowania, który przypieczętowuje ich los.

jednak bez względu na to, jak się kondycjonowałeś w przeszłości, wciąż jest dla ciebie nadzieja. 🙂 Istnieją pewne rzeczy, które można zrobić, że naturalnie pozwoli Ci pielęgnować więcej nadziei w swoim życiu. Oczywiście, niektóre z tych sugestii będą wymagać zrobienia czegoś konkretnego, podczas gdy inne będą wymagać zmiany sposobu myślenia o swoim życiu i okolicznościach.

bez względu na to, ile z poniższych sugestii weźmiesz pod uwagę, tak długo, jak zaangażujesz się w wprowadzanie tych zmian, pozytywne rzeczy zaczną się rozwijać w twoim życiu. W rezultacie znajdziesz siłę, aby przezwyciężyć swoje największe obawy i najtrudniejsze wyzwania.

Wykorzystaj w pełni autorefleksję

autorefleksja może pomóc Ci poczuć się bardziej pełnym nadziei lub bardziej beznadziejnym, to zależy tylko od tego, jak zdecydujesz się skupić na rzeczach. Możesz na przykład skupić się na tym, jak rzeczy nie ułożyły się na Twoją korzyść, lub możesz zastanowić się nad pozytywnymi wydarzeniami i okolicznościami swojego życia.

refleksja nad pozytywnymi; nad rzeczami, które wypracowały się na Twoją korzyść i nad rzeczami, za które jesteś wdzięczny, wdzięczny i wdzięczny, wprowadzi cię w bardziej wzmocniony stan umysłu. Wtedy w tym pozytywnym stanie naturalnie zaczniesz czuć się bardziej optymistycznie i optymistycznie o swojej przyszłości.

aby zainspirować tę pełną nadziei formę autorefleksji, poświęć czas, aby zadać sobie pytanie:

co było dzisiaj dobrego?

za co można być dziś naprawdę wdzięcznym?

jak wyrosłem dzisiaj jako człowiek?

co w tym dobrego?

jakie pozytywne wydarzenia lub okoliczności sprawiają, że mam nadzieję na przyszłość?

pamiętaj, że zmartwienie i żal często prowadzą do cyklu beznadziejnych myśli. Z drugiej strony wdzięczność i uznanie zawsze pomogą Ci pielęgnować więcej nadziei w swoim życiu.

Wymień swoje sukcesy, mocne strony i zasoby

naturalnie zaczniesz czuć się bardziej pełen nadziei, gdy poczujesz się bardziej pewny siebie i swojej zdolności do pokonywania problemów i wyzwań, przed którymi stoisz.

jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie pewności siebie jest wyjęcie kartki papieru i rozpoczęcie wymieniania trzech kluczowych rzeczy:

 • Twoje dotychczasowe sukcesy.
 • twoje mocne strony, umiejętności i zdolności.
 • zasoby, które masz pod ręką.

Twoje dotychczasowe sukcesy udowodnią ci, że już pokonałeś niesamowite szanse, aby dotrzeć do tego, gdzie jesteś dzisiaj. Twoje mocne strony, umiejętności i zdolności przypomną ci, że jesteś bardziej zdolny niż dajesz sobie kredyt. Lista zasobów pokaże ci, że bez względu na wszystko masz opcje i narzędzia, które możesz wykorzystać, aby pomóc ci przezwyciężyć problemy.

jednym z kluczy do pielęgnowania większej nadziei w swoim życiu jest stać się bardziej zaradnym. Chodzi o to, aby jak najlepiej wykorzystać to, co masz, aby pomyślnie przejść przez problemy, które napotykasz.

rozwijaj swoje umiejętności radzenia sobie

każdy doświadcza strachu, stresu, niepokoju, frustracji, przytłaczania i mnóstwa innych wyniszczających emocji. Te emocje są naturalną częścią życia. W rzeczywistości można powiedzieć, że te emocje są bezcenne, ponieważ pomagają nam dostarczać cennych informacji na temat naszego stanu umysłu i sytuacji, w której się znajdujemy .

kiedy te emocje są źle zarządzane, konsekwencje, które wynikają, mogą sprawić, że czujemy się niewiarygodnie beznadziejni i bezradni w obliczu przeciwności losu. Jednak kiedy poświęcamy czas na rozwijanie naszych umiejętności radzenia sobie — aby lepiej radzić sobie z tymi emocjami i je zrozumieć-naturalnie daje nam to pewność siebie, której potrzebujemy, aby stawić czoła problemom naszego życia w pozytywny i wzmacniający sposób.

w końcu to, jak zarządzamy swoimi doświadczeniami emocjonalnymi, ma wiele wspólnego z tym, jak postrzegamy sytuację, w której się znajdujemy. Zinterpretuj rzeczy w jeden sposób, a poczujesz się beznadziejny i przytłoczony. Wybierz interpretację rzeczy w inny sposób, a nagle czujesz się wzmocniony i optymistyczny. Wszystko zależy od tego, jak zmienisz swoją sytuację.

Wnieś pozytywny wkład

Nadzieja często przychodzi z działaniem. Trudno mieć nadzieję, siedząc i myśląc o tym. Zamiast tego, nadzieja jest pielęgnowana przez proaktywne działania, które skłaniają do myślenia i posuwania się naprzód w pozytywnym kierunku. Jednak czasami sytuacja, w której się znajdujemy, wydaje się beznadziejna. Beznadziejny w tym sensie, że czujemy się tak, jakby nie było nic, co naprawdę możemy zrobić, aby poprawić nasze okoliczności.

w takich przypadkach ważne jest, abyśmy odwrócili uwagę od naszych potrzeb i zamiast tego skupili się na wkładzie. Jest wielu ludzi wokół ciebie, którzy doświadczają beznadziejnych sytuacji. Poświęć trochę czasu, aby być z tymi ludźmi i zapewnić im nowe i unikalne spojrzenie na sytuację. Co więcej, zainspiruj ich do podejmowania pozytywnych działań w kierunku pożądanych celów.

kiedy wnosisz nadzieję w życie innych ludzi, zazwyczaj znajdziesz to, że to również inspiruje nadzieję w tobie. Nagle naturalnie zaczynasz mieć więcej nadziei na swoją sytuację, a także potencjalnie rekrutujesz sojusznika, który może pomóc ci pokierować i zainspirować Cię podczas Twojej osobistej podróży.

sugestie dotyczące pielęgnowania nadziei

proaktywnie Szukaj nadziei

bez względu na to, jak ponura sytuacja jest obecnie, zawsze jest nadzieja wokół ciebie. Jest to rodzaj nadziei, która może wywołać pomysł lub zmotywować do podjęcia pozytywnych działań. I oczywiście, znajdziesz tę nadzieję w historiach, które ludzie opowiadają o trudach, z którymi się zmagali, w Twojej duchowej wierze, w inspirujących cytatach, epickich książkach, podnoszącej na duchu muzyce i niezapomnianych filmach, które sprawiają, że czujesz się optymistycznie.

tak, nadzieja jest wszędzie. Wszystko, co musisz zrobić, to aktywnie szukać go, dopóki nie natkniesz się na coś, co zapewni Ci inspirację, której potrzebujesz, aby pomyślnie przejść przez twoje problemy.

miej zaufanie do siebie

Nadzieja oczywiście wymaga zaufania. Wymaga to, abyś całkowicie ufał sobie i swojej zdolności do przetrwania każdej sytuacji, z którą się borykasz.

wierzę w siebie…

przejdę przez to …

wszystko jest dla najlepszych…

rzeczy nie zawsze idą zgodnie z planem, a niepowodzenia często wykolejają twoje wysiłki, jednak pełna nadziei osoba zawsze ufa, że wszystko działa najlepiej, bez względu na to, jak tragiczna jest ich sytuacja. W związku z tym nadal idą do przodu; w pełni rozumiejąc, że w końcu natkną się na coś, co pomoże im rozwiązać ich problem w optymalny sposób.

otocz się pozytywnymi ludźmi

Nadzieja rozwija się we właściwym towarzystwie. Mam na myśli to, że naturalnie będziesz czuć się bardziej pełen nadziei na swoje życie i okoliczności, gdy kojarzysz się z pozytywnymi i optymistycznymi ludźmi. Mówię oczywiście o ludziach, którzy są pasjonatami i żyją z poczuciem celu. Są to ludzie, którzy są zainspirowani, szczęśliwi i wdzięczni. Tak, oni również mają swoje problemy, ale zawsze pracują nad nimi z pozytywnym nastawieniem „do rzeczy”.

otaczanie się takimi ludźmi skutecznie pomoże zapewnić Ci pewność, której potrzebujesz, aby iść do przodu. Oni będą tam, aby was wspierać, tak jak wy będziecie tam, aby ich wspierać. Razem z powodzeniem poradzicie sobie z najtrudniejszymi życiowymi wyzwaniami.

skup się na rzeczach, które Cię wzmocnią

jednym z najlepszych sposobów na wzbudzenie większej nadziei w twoim życiu jest zawsze koncentracja na rozwiązaniach. Tak, zobacz, jaki jest problem, ale nie zastanawiaj się bez końca nad tym, jak zły jest problem. Zamiast tego poświęć swój czas na rozwiązanie problemu. Innymi słowy, skup się na tym, co możesz kontrolować i co możesz zrobić, aby pomóc iść do przodu.

świetnym miejscem na rozpoczęcie jest oczywiście wyznaczenie osiągalnych celów. Możesz na przykład śledzić proces inteligentnego wyznaczania celów. Jednak co najważniejsze, cele pomagają Ci skupić się na czymś pozytywnym, nad czym pracujesz, zamiast na czymś, czego już nie masz lub co nie działa w twoim życiu, co prowadzi nas do następnego punktu…

unikaj skupiania się na tym, co nie działa

ilekroć skupiasz się na tym, co nie działa w twoim życiu, zawsze będziesz czuł się nieco beznadziejny i bezradny. To, oczywiście, obejmuje skupienie się na rzeczach, których nie można kontrolować. To, czego nie możesz kontrolować, po prostu nie zależy od Ciebie. Dlatego nie ma powodu, aby spędzać czas na rozmyślaniu nad tymi rzeczami. Zamiast tego Wybierz, aby w pełni wykorzystać to, co możesz kontrolować, a następnie stopniowo iść do przodu, jeden mały krok po kroku. Tak długo, jak posuwasz się naprzód, zawsze będzie nadzieja na lepszą przyszłość.

pogódź się z tym, co nie działa

wiele rzeczy prawdopodobnie nie zadziała tak, jak się spodziewałeś. Oczywiście nie staram się być negatywny, to tylko rzeczywistość i nieprzewidywalność życia. Życie jest niepewne i dzieją się rzeczy, których wolelibyśmy nie mieć. Ale ponieważ „zdarzyły się”, musimy radzić sobie z nimi w najlepszy możliwy sposób.

Tak, oczywiście, gdy sytuacje się nie układają, rzeczy mogą wydawać się beznadziejne, ale są tylko potencjalnie beznadziejne w obecnej formie. Wiele dobrego może wyjść z pozornie złej sytuacji. W rzeczywistości, jeśli pomyślisz o różnych momentach swojego życia, prawdopodobnie znajdziesz wiele przypadków, w których udowodniono, że jest to prawdą.

beznadziejna sytuacja może okazać się błogosławieństwem w przebraniu. Jednak najpierw musisz pogodzić się z tym, co nie działa. Innymi słowy, nie opieraj się i denerwuj się emocjonalnie, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem. Zamiast tego zbieraj swoje myśli, wykorzystuj sytuację jak najlepiej i wymyślaj kolejne kroki do przodu. Tylko w ten sposób utrzymasz nadzieję przy życiu.

pomysły na pielęgnowanie nadziei

spraw, aby szczęście było Twoim celem

w końcu zawsze będzie nadzieja, gdy szczęście jest twoim celem. Wszyscy pragniemy być szczęśliwi. Właściwie wszystko, co robimy i do czego dążymy, polega na tym, że staramy się doświadczać szczęścia.

Tak, oczywiście, chcesz osiągnąć wszystkie swoje cele z wielu powodów. Jednak, kiedy przychodzi do tego, chcesz wszystkich tych rzeczy, ponieważ na pewnym poziomie to sprawi, że poczujesz się szczęśliwy. Dlatego szczęście jest zawsze twoim podstawowym celem. Ale co, jeśli uczynisz szczęście swoim głównym celem? Co wtedy?

każdy człowiek ma inną miarę dla swojego szczęścia. Innymi słowy, każda osoba ma pewien zestaw oczekiwań – które jeśli zostaną spełnione – sprawią, że poczuje się Szczęśliwa. Kiedy spełniamy te oczekiwania, doświadczamy szczęścia, ale kiedy tego nie robimy, doświadczamy rozczarowania lub jakiejkolwiek liczby trudnych emocji. Ale co, jeśli uczynisz szczęście bardzo osiągalnym celem?

czujesz się dziś szczęśliwy do tego stopnia, że czujesz, że spełniłeś (lub przekroczyłeś) swoje oczekiwania. Może obniżymy te oczekiwania? Może stworzymy zasady, które ułatwią odczuwanie szczęścia? Na przykład:

czuję się szczęśliwy, gdy napotykam problem, ponieważ oznacza to, że mam zamiar rozwinąć się z tego doświadczenia…

czuję się szczęśliwy, gdy mogę porozmawiać z kimś o moim problemie…

czuję się szczęśliwy, gdy wskazuję coś, za co jestem wdzięczny za mój problem…

czuję się szczęśliwy, gdy rzucam sobie wyzwanie, aby zobaczyć mój problem w nowym świetle…

czuję się szczęśliwy, gdy budzę się rano ze świeżą perspektywą…

czuję się szczęśliwy, gdy problem, z którym się dziś spotykam, nie jest tak trudny, jak problemy, z którymi miałem do czynienia w przeszłości…

czuję się szczęśliwy, gdy jestem w stanie podejmij jedno małe pozytywne działanie w kierunku rozwiązania mojego problemu…

te zasady mogą wydawać się trochę głupie, ale to wszystko jest oczywiście niezwykle ważne. To ważne, ponieważ kiedy czujemy się szczęśliwi, naturalnie mamy więcej nadziei.

kiedy doświadczamy szczęścia, częściej podejmujemy proaktywne działania, które mogą pomóc nam przejść przez problem. W istocie, to po prostu nie będzie miało znaczenia, ponieważ problem po prostu nie wydaje się wystarczająco znaczący. Mimo wszystko jesteś szczęśliwy. 🙂

biorąc to wszystko pod uwagę, szczęście nie jest iluzorycznym celem, to raczej sposób na życie. I żyjąc swoim życiem w ten sposób, naturalnie i bez wysiłku stajesz się osobą bardziej pełną nadziei.

czas na przyswojenie tych pojęć

pielęgnowanie nadziei

pobierz tę mapę

czy zyskałeś wartość z tego artykułu? Czy ważne jest, abyś znał i rozumiał ten temat? Chcesz zoptymalizować sposób myślenia o tym temacie? Czy chciałbyś metodę zastosowania tych pomysłów w swoim życiu?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, jestem przekonany, że skorzystasz z towarzyszącej matrycy IQ do celów coachingowych lub self-coachingowych. Ta mapa myśli zapewnia szybki wizualny przegląd artykułu, który właśnie przeczytałeś. Gałęzie, łączące się idee i obrazy modelują, jak mózg myśli i przetwarza informacje. To jak wszczepianie myśli do mózgu-swego rodzaju ulepszenie, które optymalizuje sposób myślenia o tych koncepcjach i pomysłach.

Polecane Pakiety IQ Matrix

zestaw map Optimist 10 zawiera wybór wyselekcjonowanych map zaprojektowanych tak, aby pomóc ci w rozwijaniu pozytywnego nastawienia psychicznego podczas radzenia sobie z osobistymi wyzwaniami i przeciwnościami losu.
zestaw map Mental Toughness 10 zawiera wybrane mapy, które pomogą Ci rozwinąć wytrzymałość psychiczną potrzebną do pokonania każdego problemu lub wyzwania.
Zestaw 10 map Overcoming Adversity zawiera wybrane mapy zaprojektowane,aby zapewnić Ci ramy do pokonywania najtrudniejszych wyzwań i niepowodzeń w życiu.

jeśli jesteś zaintrygowany ideą korzystania z map myśli do samodoskonalenia to chciałbym zaprosić cię do stania się członkiem IQ Matrix.

jeśli jesteś nowy w mind mapping lub po prostu chcesz sprawdzić rzeczy, a następnie zarejestruj się do bezpłatnego 12-miesięcznego programu członkostwa. Tam uzyskasz dostęp do ponad 90 map myśli, narzędzi wizualnych i zasobów o wartości ponad $500.

jeśli natomiast chcesz mieć dostęp do stale powiększającej się biblioteki 100s narzędzi wizualnych i zasobów, sprawdź nasze pakiety Członkostwa Premium. Te pakiety zapewniają najlepszą wizualną bibliotekę referencyjną dla wszystkich twoich osobistych potrzeb rozwojowych.

Zdobądź więcej wiedzy …

oto kilka dodatkowych linków i zasobów, które pomogą Ci dowiedzieć się więcej na ten temat:

 • 8 sposoby na zwiększenie nadziei @ Beliefnet
 • jak być bardziej optymistycznym @ Mental Help
 • jak być bardziej optymistycznym: 10 wskazówek dla całej rodziny @ Kids Help Phone
 • Jak stworzyć bardziej optymistyczne życie @ Lifehack
 • jak mieć nadzieję @ WikiHow
 • jak tracimy nadzieję i jak ją odzyskać @ Centrum Psychologiczne
 • jak mieć nadzieję w świecie nienawiści i chciwości @ Huffington Post
 • psychologia nadziei @ Centrum Psychologiczne
 • Wola i drogi nadziei @ Psychologia dzisiaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.