jednym z najbardziej niebezpiecznych rodzajów wytwarzanych odpadów są materiały niebezpieczne. Ponieważ materiały niebezpieczne są tak potencjalnie szkodliwe dla ludzi i środowiska, niezwykle ważne jest, aby prawidłowo zidentyfikować, czy masz odpady niebezpieczne RCRA, czy nie. Jedną z podkategorii tego typu odpadów jest RCRA metals, a jeśli podejrzewasz, że doszło do skażenia tego rodzaju, konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych testów i przestrzeganie odpowiedniego protokołu.

Ważne Wskazówki dotyczące sprawdzania odpadów dla metali RCRA

Co To jest Ustawa o ochronie zasobów i odzysku i co to jest odpady niebezpieczne RCRA?

Ustawa weszła w życie w 1976 r.i dotyczyła sposobu WŁAŚCIWEGO unieszkodliwiania różnych rodzajów odpadów.

przed przepisami RCRA, było wiele zaniedbań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych. To prawo pomogło pociągnąć ludzi do odpowiedzialności za wszelkie niewłaściwe usuwanie.

odpady niebezpieczne RCRA należą do dwóch kategorii. Charakterystyczne odpady niebezpieczne są zapalalne, reaktywne, korozyjne lub toksyczne, a wymienione odpady niebezpieczne obejmują odpady określone przez organy regulacyjne jako niebezpieczne.

czym są metale RCRA?

metal RCRA jest jednym z ośmiu metali ciężkich zidentyfikowanych przez RCRA jako niebezpieczne. „RCRA 8” to:

 • Arsen
 • Bar
 • kadm
 • Chrom
 • ołów
 • rtęć
 • selen
 • Srebro

te toksyczne metale ciężkie występują naturalnie na ziemi, ale ze względu na użycie przez człowieka mogą się skoncentrować w nienaturalnych poziomach i stanowić Ekstremalne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska.

te metale pojawiają się w niektórych typowych przedmiotach gospodarstwa domowego. Niektóre farby zawierają ołów, a żarówki i baterie zawierają rtęć.

dopuszczalny Limit EPA w USA i kody odpadów niebezpiecznych

dopuszczalny limit EPA dla metali ciężkich opiera się na toksyczności tego konkretnego metalu. Im niższa granica, tym bardziej niebezpieczny metal.

Heavy Metal

dopuszczalny Limit w częściach Na Milion (PPM)

Kod odpadów niebezpiecznych

Arsen

5.0 ppm (mg / L)

D004

Bar

100.0 ppm (mg/L)

D005

Cadmium

1.0 ppm (mg/L)

D006

Chromium

5.0 ppm (mg/L)

D007

Lead

5.0 ppm (mg/L)

D008

Mercury

0.2 ppm (mg/L)

D009

Selenium

1.0 ppm (mg / L)

D010

Srebro

5.0 ppm (mg / L)

D011

poziom metalu znalezionego w danej próbce określa sposób usuwania odpadów. Jeśli stężenie jest wystarczająco niskie, odpady byłyby bezpieczne na składowisku. Jeśli jest za wysoko, trzeba go spalić.

prace analityczne

właściwe Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych można wykonać tylko po określonych pracach laboratoryjnych w celu określenia poziomu tych metali.

w przeciwieństwie do niektórych materiałów niebezpiecznych, nigdy nie wiadomo, czy miejsce lub strumień odpadów ma zanieczyszczenia metalami ciężkimi, chyba że wykonasz te testy analityczne. Metale ciężkie nie pozostawiają żadnych widocznych lub w inny sposób dostrzegalnych śladów, więc jedynym sposobem, aby ostatecznie dowiedzieć się, czy masz metale ciężkie (iw jakim stężeniu), jest przeprowadzenie testu TCLP (procedura wymywania charakterystycznego dla toksyczności).

proces ten polega na pobraniu jednej kwarty próbki wody, gleby lub innego potencjalnie zanieczyszczonego źródła i utrzymaniu próbki w chłodzie i ochronie, dopóki nie zostanie ona zabrana do laboratorium w celu przeprowadzenia rzeczywistego testu.

nawet jeśli masz arkusz MSDS(obecnie powszechnie nazywany arkuszem SDS), w większości przypadków ta karta charakterystyki nie powie Ci poziomu metali ciężkich. Dlatego nadal konieczne jest testowanie.

Komu Potrzebne Te Testy?

:

 • producenci

testy mogą określić, czy wytwarzany przez producenta strumień odpadów jest niebezpieczny, co wpływa na sposób usuwania przez tego producenta.

 • wykonawcy, ekipy rozbiórkowe lub firmy inżynieryjne

każdy, kto chce zbudować nową stronę, powinien najpierw przetestować nieruchomość, aby potwierdzić, że nie było zanieczyszczenia wody ani gleby.

 • strzelnice

wiele rodzajów amunicji Zawiera ołów, a jeśli łuski były na Ziemi, obszar może wymagać specjalnego czyszczenia.

Dlaczego Firmy Zajmujące Się Utylizacją Odpadów Niebezpiecznych Są Ważne?

ponieważ wymagana jest praca laboratoryjna, ważne jest, aby współpracować z firmą zajmującą się usuwaniem odpadów niebezpiecznych, która ma odpowiednie połączenia z renomowanymi, doświadczonymi lokalnymi testerami. Zazwyczaj firma utylizacyjna nie przeprowadzi testów samodzielnie, ale wykorzysta swoje sprawdzone i zaufane kontakty.

firma zajmująca się gospodarką odpadami niebezpiecznymi może również polecić laboratorium, aby przyspieszyło testowanie szybciej niż zwykłe siedem do dziesięciu dni roboczych, jeśli potrzebujesz szybko wyników.

aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czy Twoje odpady zawierają którekolwiek z RCRA 8 lub inne wskazówki dotyczące gospodarowania odpadami, skontaktuj się z przedstawicielem MCF Environmental Services, firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi Atlanta GA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.