Föreningen för bedömning och ackreditering av Laboratory Animal Care International, eller AAALAC, är en privat, ideell organisation som främjar human behandling av djur inom vetenskapen genom frivilliga ackrediterings-och utvärderingsprogram. Programmet startade 1965, då ledande veterinärer och forskare organiserade American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care, eller AAALAC. 1996 bytte AAALAC namn till Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC International). Namnbytet återspeglar organisationens tillväxt i andra länder och dess engagemang för att förbättra biovetenskap och kvalitetsvård av djur runt om i världen. Idag är mer än 900 organisationer över hela världen ackrediterade.

tillsammans med att uppfylla alla tillämpliga lokala och nationella bestämmelser måste aaalac-ackrediterade institutioner också visa att de uppnår de standarder som beskrivs i guiden för vård och användning av laboratoriedjur (National Research Council, 1996). Standarderna i guiden går utöver vad som krävs enligt lag. En bok, guiden för vård och användning av laboratoriedjur fungerar som den grundläggande standarden som representeras av aaalac-ackreditering. Guiden är skriven av National Research Council av US National Academy of Sciences.

i 2014 släppte PETA en studie som fann att aaalac-ackrediterade laboratorier hade fler djurvårdsbrott än laboratorier som inte ackrediterats av gruppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.